New Nine Eye dZi

SKU: MZ3009 $300.00

New dZi, Nine  Eye.

12 in stock

Description

New dZi, Nine  Eye.

Approximately 47 mm x 10 mm